Menu
Cart 0

Wasabi Power Battery for JVC BN-V408, BN-V416, BN-V428, BN-V38

SKU:
UPC:
  • $31.99
FREE USA SHIPPING

This battery replaces the JVC original BN-V428 / BN-V428U battery.

Compatible with:
CU-VH1
GR-33
GR-4000
GR-D20
GR-D200, D201
GR-D2000
GR-D21, D22, D23
GR-D30, D31, D33, D34
GR-D40, D43, D47
GR-D50, D51, D53, D54
GR-D60, D61, D63, D65
GR-D70, D72, D73, D74
GR-D90, D91, D92, D93, D94
GR-D220, D225, D228, D230, D231, D238
GR-D500
GR-DV400, DV500, DV550, DV600
GR-DV700, DV800, DV801, DV900
GR-DV1800, DV2000, DV3000, DV3500
GR-DV4000, DV5000
GR-DVA10, DVA11
GR-DVA20, DVA22, DVA23, DVA30, DVA33
GR-DVA101
GR-DVF10, DVF11, DVF20
GR-DVF202, DVF303, DVF305, DVF505
GR-DVL100, DVL105, DVL107, DVL108, DVL109
GR-DVL120, DVL140, DVL145
GR-DVL150, DVL155, DVL157
GR-DVL160, DVL166, DVL167
GR-DVL200, DVL205, DVL207
GR-DVL210, DVL220, DVL257
GR-DVL300, DVL305, DVL307, DVL308, DVL309
GR-DVL310, DVL313, DVL315, DVL317
GR-DVL320, DVL322, DVL323, DVL326
GR-DVL355, DVL357, DVL365, DVL367
GR-DVL400, DVL410, DVL420, DVL450
GR-DVL500, DVL505, DVL507
GR-DVL510, DVL512, DVL515, DVL517
GR-DVL520, DVL522, DVL525
GR-DVL555, DVL557, DVL567
GR-DVL600, DVL607, DVL610
GR-DVL707, DVL710, DVL715
GR-DVL720, DVL722, DVL725, DVL728
GR-DVL765, DVL767
GR-DVL800, DVL805, DVL810, DVL815, DVL817
GR-DVL820, DVL822, DVL828, DVL865, DVL867
GR-DVL910, DVL915, DVL920, DVL925, DVL970
GR-DVL1020
GR-DVL1170
GR-DZ7
GR-HD1
GR-PD1
GR-VF1
GR-Z7
GV-DV300, DV301
GY-HD100, HD101
GY-HD110, HD111
JY-HD10
JY-VS200


We Also Recommend

Recently Viewed Items